Znak firmowy

Dane zgodnie z § 5 TMG

Anton Häring KG
Anton-Häring-Straße 1
D-78585 Bubsheim
Niemcy

Telefon:    +49 7429 932-0
Faks: +49 7429 932-129
   
E-mail: info(at)de.anton-haering.com
Internet: www.anton-haering.com

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Numer w rejestrze: HRA 460296

Numer identyfikacji podatkowej VAT według
§ 27 a ustawy o podatku VAT: DE 286472596

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poszczególne informacje branżowe zamieszczone na naszej stronie internetowej zostały starannie przygotowane w przypisanej dacie modyfikacji. Służą one tylko informacji ogólnej, a nie doradztwu w konkretnych przypadkach.

Anton Häring KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i / lub jakość przygotowanych informacji.

Anton Häring KG wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania tej strony internetowej lub na wszystkich stronach powiązanych, bądź przez pobieranie danych z tej strony internetowej.

Udostępnianie odsyłaczy do innych operatorów stron internetowych jest usługą dla osób odwiedzających naszą stronę internetową. Anton Häring KG nie gwarantuje i nie odpowiada za funkcjonowanie i ewentualne niezgodne z przepisami treści lub inne naruszenia prawa.

 

Copyright

© Anton Häring KG, Bubsheim, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści, jak teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich aranżacje podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw o ochronie własności intelektualnej.

Powielanie lub rozpowszechnianie stron lub ich treści jest dozwolone tylko za wcześniejszą pisemną zgodą Anton Häring KG i tylko w połączeniu z informacjami o źródle i dacie. Bez pisemnej zgody treści z tej strony internetowej nie mogą być kopiowane, rozpowszechnione, zmieniane lub udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Treści stron tej domeny internetowej pochodzą częściowo od osób trzecich, które nie wyrażają zgody na dalsze powielanie i rozpowszechnianie. Strony nie oddają stanowiska prawnego ani poglądów Anton Häring KG, o ile istnieje wskazanie na źródła lub pochodzenie.

Własność intelektualna jest chroniona przez różne prawa, takie jak prawo patentowe, prawo znaków towarowych i prawo autorskie Anton Häring KG.

 

OCHRONA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu opracowania zapytań bądź powiadomień prosimy Państwa o podanie danych osobowych. Zakres i wykorzystanie przekazanych danych odbywa się z należytą starannością i tylko w celu załatwienia Państwa prośby.

Dane są rejestrowane tylko w niezbędnym zakresie oraz w oparciu o niemieckie ustawy o ochronie i bezpieczeństwie danych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim ani w żaden sposób nie są wprowadzane na rynek.

Funkcja mailowa na tej stronie internetowej odbywa się poprzez niezabezpieczone internetowe struktury danych. Z tego względu Anton Häring KG nie może zagwarantować poufności i kompletności przenoszenia danych. Przed użyciem funkcji mailowej prosimy o sprawdzenie, jakiego rodzaju informacje mogą być przenoszone drogą internetową.

 

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI

Dostęp do naszej strony internetowej umożliwia nam rejestrację informacji o charakterze ogólnym, jak np.: przeglądarka, liczba odwiedzin, czas przebywania, wywoływane strony. Powyższe informacje wykorzystujemy wewnętrznie do celów statystycznych.

 

ZARZĄDZANIE STRONĄ INTERNETOWĄ

Anton Häring KG Zakład techniki precyzyjnej administruje i zarządza stroną internetową w Niemczech zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW ONLINE

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji pod ec.europa.eu/consumers/odr/platformę do załatwiania kwestii spornych online, którą użytkownicy mogą wykorzystać do zażegnania konfliktów oraz dla uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania sporu.

 

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do uczestniczenia w procedurze rozwiązywania konfliktu przed organem rozstrzygającym spory z użytkownikami w przypadku wystąpienia kwestii spornych między nami a użytkownikiem.

 

Inne obecności w mediach społecznościowych

Ta stopka obowiązuje również dla naszych pozostałych obecności w mediach społecznościowych. Obejmuje to profile na Facebooku www.facebook.com/haeringkg i www.facebook.com/szkolahaeringa, konta na Instagramie www.instagram.com/haeringkg i www.instagram.com/szkolahaeringa, obecność na YouTube, kanały WhatsApp pod numerami +49 7429 932593 i +48 44 648 81 16 oraz obecność na Snapchat pod nazwą użytkownika haeringkg.

 

Rozwój, projekt i design

From ZWEI14 with ❤
www.zwei14.de