Ponad
3800 korzyści…

Mają Państwo know-how i kreatywność przy opracowywaniu przyszłościowych produktów High-tech - my natomiast te same umiejętności do zapewnienia optymalnej produkcji tych wyrobów w najwyższej jakości. Z około 3800 pracowników, Häring, globalny gracz ze Szwabii, ma strukturalnie bardzo dobra pozycje - tendencję do silnego wzrostu dzięki internacjonalizacji

Państwa korzyści: Mogą Państwo szybciej, elastyczniej, efektywniej i bezpieczniej osiągnąć swoje cele w zakresie produkcji wielkoseryjnej. Jednak u nas zyskują Państwo coś więcej…

01

Koncern rodzinny po Państwa stronie

 • Häring oferuje międzypokoleniowe partnerstwo, długoterminowe ukierunkowanie na sukces i niezależność, która zapewnia państwu swobodę planowania.
 • Häring zapewnia postęp dzięki krótkim procesom decyzyjnym, które nie stanowią przeszkody w osiąganiu celów.
 • Pracownicy Häring całkowicie identyfikują się ze swoimi projektami i duchem zespołowym naszego koncernu rodzinnego.
 • Häring zapewnia zaawansowaną ofertę obsługową z osobami do kontaktu, które przez wiele lat towarzyszą Państwu i Państwa projektom.
00 / 00

02

Zespół ds. jakości

 • Warto skorzystać z jakości „Made in Germany” niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
 • Prosimy podać nam nawet najbardziej złożone wymagania, dopasujemy do nich każdy etap procesowy.
 • Warto postawić na udokumentowane myślenie w kategoriach jakości, zarządzanie jakością na bazie odpowiednich certyfikatówpotwierdzających siłę Häring.
 • Warto pracować z niezawodnym partnerem, dla którego doskonałość procesowa jest fundamentem działania.
 • Efektywność i korzystanie z tego, że w Häring nigdy nie występuje przestój, ale zawsze ma miejsce ciągły rozwój.
00 / 00

03

Pionier innowacyjności po Państwa stronie

 • Wspomagamy Państwa wraz z Simultaneous Engineering i nowoczesnymi procesami Przemysłu 4.0 w szybkim wprowadzaniu nowych produktów na rynek.
 • Zróżnicowaliśmy nasze łańcuchy procesów, zaawansowane parki maszynowe i dopasowujemy je na bieżąco do nowych wymogów – dla zapewnienia większej elastyczności przy produkcji dużych serii.
 • Korzystamy z digitalizacji, Augmented Reality, Big Data, sztucznej inteligencji i wielu innych nowoczesnych przyrządów, aby optymalizować nasze procesy dla Państwa.
 • Opracowujemy specjalne technologie robotów dla zapewnienia większej produktywności.
 • Upraszczamy planowanie – z produkcją symultaniczną w naszych obiektach w Niemczech, Polsce, Chinach i USA.
00 / 00

04

Perfekcjonista po Państwa stronie

 • Części precyzyjne w pojazdach stają się coraz mniejsze, a obciążenia dla materiału są coraz wyższe – Häring dopasowuje do tego produkcję i oferuje precyzję z dokładnością do 0,6 µ.
 • Wymogi w zakresie dokładności i jakości powierzchni stale się zwiększają – Häring osiąga wyznaczone cele z rosnącą jakością i precyzyjną techniką kontrolną.
 • Geometria części staje się coraz bardziej złożona, a obróbka materiałów coraz trudniejsza – Häring modyfikuje istniejące i opracowuje nowe technologie produkcyjne.
00 / 00

05

Dostawca usług po państwa stronie

 • Häring oferuje możliwość klasyfikowania parametrów montażowych.
 • Häring pomaga w realnej redukcji kosztów.
 • Häring upraszcza procesy produkcyjne dla wszystkich uczestników.
 • Häring stwarza trwałe bezpieczeństwo dzięki integracji techniki pomiarowej w procesy produkcyjne.
00 / 00

06

Eksperci ds. ochrony środowiska

 • Tworzymy ważne podstawy długofalowego rozwoju naszej firmy poprzez zapewnienie, że nasze produkty są wytwarzane w sposób energooszczędny i przyjazny dla środowiska.
 • W każdym zakładzie na świecie stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001, a w zakładzie w Bubsheim system zarządzania energią zgodny z ISO 50001.
 • Przestrzegamy wymogów prawnych i wymagań naszych klientów w zakresie ochrony środowiska i oszczędzania energii, wyznaczamy odpowiednie cele i krytycznie oceniamy samych siebie.
 • Nieustannie doskonalimy nasze procesy w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, między innymi poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i surowców, niskie zużycie substancji niebezpiecznych oraz zintegrowanie procesów o niskiej ilości odpadów.
 • Motywujemy nasz zespół: poprzez regularne dyskusje i szkolenia podnosimy wewnętrzną świadomość na temat ochrony środowiska. 
 • Pokazujemy przejrzystość: otwarta komunikacja z władzami, klientami, członkami zespołu i sąsiadami jest dla nas sprawą oczywistą.
 • Myślimy nieszablonowo - dlatego też wymagamy od naszych dostawców działania w sposób przyjazny dla środowiska oraz przestrzegania norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i energii. 
00 / 00

Osoby do kontaktu:

zarządzanie środowiskowe
Klemens Burkard

zarządzanie energią
Rüdiger Weiß

Anton Häring KG
Anton-Häring-Straße 1
78585 Bubsheim

tel.: +49 7429 932 – 0
e-mail: info(at)de.anton-haering.com